Studiedag - Interdisciplinariteit in het hoger onderwijs

26 april 2016

In zijn advies over het hoger onderwijs in de 21ste eeuw brak de Vlor een lans voor meer interdisciplinariteit in onderwijs en onderzoek. Complexe vraagstukken kunnen door interdisciplinaire kennis beter worden aangepakt, interdisciplinaire samenwerking leidt (soms) tot nieuwe concepten, modellen en methoden en kan nieuwe samenwerkingsverbanden, projecten en middelen opleveren. Omdat in een snel evoluerende en complexe maatschappij, enkelvoudige antwoorden niet langer volstaan, beval de raad aan om bestaande modellen die exacte en humane wetenschappen integreren in Nederland (liberal arts colleges) te exploreren. Daarnaast stelde hij voor om na te gaan in hoeverre het Vlaamse hoger onderwijs iets kan leren van het bedrijfsleven. Op deze studienamiddag kwamen deze twee aspecten aan bod.

Op het programma stond:

Inleiding - Cis Van Den Bogaert, voorzitter Vlor-werkgroep Hoger Onderwijs in de 21ste eeuw

Ontstaan en ontwikkeling van university colleges in Nederland - Hans Adriaansens, Founding Father en eerste dean van het University College Utrecht en University College Roosevelt

Toepassing van een university college in de context van een ingenieursopleiding aan de Universiteit Twente - Ans Netjes, Universiteit Twente en een student

Service Learning en Interdisciplinariteit in het Zuiden: CDSL - Michaël Joris, beleidsadviseur en stafmedewerker Internationalisering UC Leuven-Limburg

Multidisciplinariteit als uitgangspunt in onderzoek en relevantie voor het onderwijs - Els Stuyven, directeur Onderzoek Hogeschool Gent

Challenge-based innovation als drijfveer voor interdisciplinariteit aan de Universiteit Gent - Jolien Coenraerts, expert ondernemend onderwijs bij Durf Ondernemen, Universiteit Gent

Interdisciplinariteit in productinnovatie - Koen Verhaert, CEO Verhaert Innovatiebedrijf en gastdocent Universiteit Antwerpen

Uitdagingen voor het beleid - Kristiaan Versluys, voorzitter Raad Hoger Onderwijs, Vlor