Eunec-conferentie over de transitie onderwijs - arbeidsmarkt

Op 20 en 21 oktober 2014 organiseerde EUNEC , het Europees netwerk van onderwijsraden, een conferentie over ‘Bridging the transition between education and the labour market’.

Jongeren worden zwaar getroffen door de economische crisis. Jeugdwerkloosheid bereikte begin 2013 een onaanvaardbaar niveau van 23.6 %; dit cijfer daalt slechts zeer langzaam. Er is een mismatch tussen de vaardigheden van de schoolverlaters, en de vaardigheden die nodig zijn in een lerende economie. Het is dus vanzelfsprekend dat de transitie tussen onderwijs en arbeidsmarkt hoog staat op de agenda’s van onderwijsraden in Europa, en van nationaal en regionaal onderwijsbeleid. Het thema is ook prominent aanwezig op de EU-agenda: in het algemeen in de Europa 2020-strategie, en meer specifiek in initiatieven als de ‘Alliance for apprenticeships’ en de ‘Youth Guarantee’.

Deze conferentie zoemde in op alternatieve leerwegen in de transitie tussen leren en werken, bouwend op partnerschappen tussen onderwijs en werkgelegenheid.

De conferentie werd georganiseerd in nauwe samenwerking met EUNEC-lid CZESHA (Union of Schools’ Associations of the Czech Republic), in Praag. Ongeveer zestig deelnemers, uit 14 lidstaten, wisselden van gedachten over strategieën om de brug te leggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Cedefop en OESO zorgden voor keynote-bijdragen; goede praktijken uit België, Tsjechië, Duitsland, Ierland en Roemenië werden toegelicht. De deelnemers kregen de kans om de Masaryk secundaire school voor chemie te bezoeken, er in dialoog te gaan met de directie, de leraren en de leerlingen.