Seminarie - Internationalisering@home

23 mei 2017

Om internationale competenties te ontwikkelen bij alle lerenden, is mobiliteit een van de mogelijke werkvormen. Het streefdoel dat alle lerenden in alle onderwijsniveaus daaraan kunnen deelnemen, is moeilijk haalbaar. Er zijn immers zowel financiële, fysieke (bijv. ziekte of handicap) als sociale en culturele barrières waarom lerenden niet deelnemen aan mobiliteit.

Daarom is het goed om te beklemtonen dat internationalisering niet noodzakelijk hoeft gepaard te gaan met fysieke mobiliteit. Internationaliseringsbeleid op school is breder dan mobiliteit alleen. Er zijn heel wat alternatieve werkwijzen om toch intensief in contact te komen met andere culturen en talen: virtuele communicatie, interculturele activiteiten op school, binnenkomende mobiliteit. De school kan ervoor kiezen om internationale, interculturele en globale competenties te integreren binnen het lessenpakket of het curriculum van de leerlingen.

Tijdens dit seminarie kijken we over het muurtje. De Nederlandse Onderwijsraad stelt het advies Internationaliseren met ambitie voor, waarin ruim aandacht voor internationalisation@home en voor internationaliseren van het curriculum. Daarna belichten we, via inspirerende voorbeelden, vier innovatieve werkvormen om aan internationalisering van het curriculum te doen.

 

Programma

  • Verwelkoming en vraagstelling door Jens Vermeersch, voorzitter van de commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid
  • Internationaliseren met ambitie, Raymond Kubben - Nederlandse Onderwijsraad
  • Professionaliseren van (toekomstige) leerkrachten: Soetkin Bauwens (Education Advisor VVOB), Evy Beniest (pedagogisch begeleider GO!), Mark Verbeke of Hilde Van Puyenbroeck (Dienst Onderwijsontwikkeling, Arteveldehogeschool)
  • Een buitenlandse leerkracht@home: getuigenis door Philippe Noben, GO! Scholengroep 23 - Meetjesland
  • Virtuele mobiliteit - getuigenissen door: Marie-Leet Bens, Immaculata Oostmalle - Nina Vandepapeliere, Koninklijk Lyceum Aalst - Joris Van Meerhaeghe, Don Bosco Kortrijk - Karel Demeulemeester, De Beukennoot Vichte-Ingooigem
  • Diversiteit van de schoolpopulatie benutten: getuigenis door Sharon Kleynnaert, directeur van GO! BS Veltwijck, voormalig beleidsmedewerker GO! BS De Pijl)
  • Afsluitende synthese door Jens Vermeersch, voorzitter van de commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid