Studiedag - Stuurt Europa het beroepsgericht onderwijs?

4 juni 2014

Uit de discussies in de Vlor-commissies Onderwijs, Vorming en Arbeidsmarkt en Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid blijkt dat er een beperkt zicht is op het Europees beleid en op de gevolgen voor het Vlaams onderwijs. De Vlor organiseerde daarom een studienamiddag over de Europese impact op het beroepsgericht onderwijs.

Carlo Scatoli, DG Onderwijs en Cultuur, Europese Commissie:

Micheline Scheys, Departement Onderwijs en Vorming:

Lucien Bollaert, NVAO:

Alain Bultot, Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie:

Eric Luijten, ROC Nijmegen/Kwaliteitsnetwerk MBO: