Eunec-conferentie over 'Governance in Education’

De Vlor is lid van EUNEC, het Europees Netwerk van Onderwijsraden. Op 30 en 31 mei 2016 kwamen vertegenwoordigers uit onderwijsraden van elf landen samen om van gedachten te wisselen over ‘Governance in Education’. Er is immers een evolutie gaande van een ‘government’ model naar een ‘governance’ model. Dit betekent een fundamentele wijziging in de manier van denken over politieke en beleidsprocessen. Het centrale niveau heeft minder en minder de rol direct beleidsprocessen aan te sturen, maar eerder die beleidsprocessen te coördineren en te faciliteren. Dit brengt een toenemende onderlinge afhankelijkheid met zich mee van verschillende publieke en private actoren, met horizontale en verticale relaties tussen actoren op verschillende administratieve niveaus, die allemaal van mekaar afhangen om beleid te maken en te implementeren.

De eerste dag stelde Tracey Burns van de OESO het project ‘Governing Complex Education Systems’ voor. In de namiddag bezochten de deelnemers het Hyperion Lyceum in Amsterdam. Ze hadden er de kans om in dialoog te gaan met scholieren, personeel, schoolbestuur, gemeentebesuur, inspectie, ouders, ...

De tweede dag discussieerden de deelnemers op basis van de input door een expertenpanel: Alvaro Almeida dos Santos(Protugal), Serban Iosifescu (Romania) en Edith Hooge (Nederland) hadden het over ‘Trends in accountability processes and mechanisms and the role of the government in a multilevel governance system in education'.

Het seminarie leidde tot gedragen aanbevelingen en een verslagboek.