Toelichting - Vlaamse resultaten PISA en TIMSS

3 februari 2017

De Vlor volgt de belangrijke ontwikkelingen in het internationale onderwijsbeleid systematisch en grondig op en stelt zijn partners in de gelegenheid om mee op de hoogte te blijven. Daarbij hoort ook het dissemineren van resultaten van internationaal onderwijsonderzoek.

De meest recente resultaten van PISA (Programme for International Student Assessment) en TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) kwamen uitgebreid in de media, en deden redelijk wat stof opwaaien. Ook mensen die niet professioneel met onderwijs bezig zijn, zijn min of meer op de hoogte, en vormen zich een mening. De media lichtte bepaalde conclusies uit de onderzoeken, terwijl andere resultaten onder de radar bleven. En toch is het belangrijk dat stakeholders in onderwijs op de hoogte zijn van de resultaten van dat onderzoek, met al de nuances, die niet in een krantenkop gevat kunnen worden. De Vlor liet daarom de onderzoekers zelf aan het woord.