Structuuronderdelen secundair onderwijs

Het secundair onderwijs wordt georganiseerd in structuuronderdelen (of ‘studierichtingen’). De Vlaamse Regering moet voor de erkenning van een structuuronderdeel zijn goedkeuring geven, na het advies van de Vlor.