Advies over de erkenning van een nieuw structuuronderdeel in het gewoon voltijds secundair onderwijs: Productontwerpen - tweede graad

De Vlaamse Regering neemt de beslissing over de gelijktijdige erkenning en programmatie van nieuwe structuuronderdelen na een advies van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en studietoelagen (AHOVOKS) en van de Vlor. De Vlor beoordeelde een aanvraag voor de erkenning en programmatie van een nieuw structuuronderdeel in de tweede graad in het tso: Productontwerpen. De raad gaf een ongunstig advies over de erkenning, wat de vraag naar een advies over de programmatie zinledig maakt. De Vlor beoordeelde de aanvraag volgens volgende criteria (bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007):
  1. de maatschappelijke, economische of culturele behoefte;
  2. de invulling: de invulling van het structuuronderdeel wordt bepaald vanuit een of meer referentiekaders, waaronder studieprofielen en federale of Vlaamse regelgeving;
  3. de onderwijskundige en opvoedkundige context: de aansluiting bij de doelgroep, het bieden van een duidelijke finaliteit, namelijk de arbeidsmarktgerichtheid en/of doorstroomgerichtheid, de mate waarin leermotivatie gestimuleerd wordt;
  4. een inschatting van de instroom;
  5. een inschatting van de uitstroom;
  6. de noodzakelijke materiële en financiële middelen en expertise;
  7. de noodzakelijke samenwerking, als die vereist is;
  8. de beschrijving van de plaats in de opleidingenstructuur en in voorkomend geval de vereiste voorkennis;
  9. de beschrijving van het onderscheidend karakter ten opzichte van al bestaande structuuronderdelen;
  10. het structuuronderdeel of de structuuronderdelen die in voorkomend geval vervangen worden.
De Vlor betreurt dat de minister opnieuw bijna vier maanden heeft gewacht om een advies te vragen over de erkenning en programmatie van dit nieuw structuuronderdeel. De school die de aanvraag indiende, blijft daardoor veel langer dan nodig in het ongewisse over het resultaat van haar aanvraag. Bovendien moet zij voor het einde van de maand een leerplan kunnen voorleggen aan de inspectie. Zij moet dit nu doen zonder dat ze weet of het structuuronderdeel dat ze aanvraagt, zal erkend worden.
Download hier het volledige advies (PDF, 160.25KB)