Vernieuwing studiegebied Grafische technieken

De Raad Secundair Onderwijs adviseert om de huidige benaming van het studiegebied "Grafische technieken" te wijzigen in "Grafische communicatie en media". Deze nieuwe naam sluit beter aan bij de actualiteit van het werkveld en zij is duidelijker voor de sector. De raad stelt ook voor om in dezelfde beweging de benamingen van het huidige opleidingsaanbod in dit studiegebied om te zetten naar nieuwe, actuele benamingen en drie opleidingen in de derde graad TSO samen te voegen tot één nieuwe opleiding.

Samengevat zou het hernoemde opleidingsaanbod in het studiegebied Grafische communicatie en media er als volgt uitzien:

2e jaar 1e graad

basisoptie "Grafische communicatie en media"

BSO

2e graad

 

3e graad

     

Drukken en afwerken

 

Drukken en voorbereiden

   
     

Drukvoorbereiding

TSO

2e graad

 

3e graad

     

Printmedia

 

Grafische media

   
     

Multimedia

 

Grafische communicatie

 

Grafische communicatie

De raad stelt voor om het volledige studiegebied als specifiek te rangschikken, met uitzondering van de basisoptie omdat in de eerste graad een brede leerlingenoriëntatie wenselijk is. De wijzigingen zou men best opklimmend beginnen doorvoeren vanaf 1 september 2006. De omvorming van het tweede jaar van de derde graad zou dan ingaan op 1 september 2009.

Download hier het volledige advies (PDF, 38.61KB)