Advies over de vernieuwing van de specialisatiejaren van het studiegbied Mode

De Raad Secundair Onderwijs suggereert in dit advies aanpassingen aan de specialisatiejaren van het studiegebied Mode, zodat zij aansluiten bij de vernieuwde aanpak van het mode-onderwijs die enkele jaren geleden is ingevoerd.

De specialisatiejaren spelen in op de hoge eisen aan het opleidingsniveau in sommige deelsectoren van de modewereld en ze hebben een nauwe band met de arbeidsmarkt. Ze moeten een goede weerspiegeling zijn van enkele welbepaalde jobs in de modesector.

De raad adviseert om bij de actualisering van de specialisatiejaren in het studiegebied ‘Mode' een aantal omzettingen mogelijk te maken.

  • de huidige TSO-specialisatiejaren ‘CAD-confectie' en ‘Model- en patroonontwerpen' omzetten in één specialisatiejaar ‘Creatie en patroonontwerpen';
  • de BSO-specialisatiejaren ‘Confectie-modelmaken' en ‘Mode- en maatkleding dames' omzetten in telkens ofwel 'Mode – verkoop' ofwel ‘Modespecalisatie en trendstudie'. Dit betekent dat een school die ‘Confectie-modelmaken' aanbiedt, dat specialisatiejaar kan omzetten in Mode-verkoop' of in ‘Modespecialisatie en trendstudie'. Voor het specialisatiejaar ‘Mode- en maatkleding dames' geldt dan hetzelfde.

Voor het BSO-specialisatiejaar ‘Mode- en maatkleding heren' stelt de raad geen enkele wijziging voor aangezien deze specialisatie al aan de vernieuwde aanpak in het studiegebied Mode is aangepast.

Voor elk van de specialisatiejaren gaat het advies kort in op de volgende aspecten:

  • beginsituatie;
  • studieprofiel;
  • algemene doelstellingen;
  • werkelijkheidsgetrouwheid;
  • tewerkstelling.
Download hier het volledige advies (PDF, 91.19KB)