Advies over het studieaanbod in het voltijds secundair onderwijs (studiegebieden Handel, Toerisme, Voeding)

De Vlaamse Onderwijsraad ontving een adviesvraag over een voorstel tot actualisering van drie studiegebieden in het voltijds gewoon secundair onderwijs: Handel, Toerisme en Voeding.

De Vlor gaf hierop een ongunstig advies. Hij pleit ervoor om de actualisering van de studiegebieden in het secundair onderwijs uit te stellen tot de uitrol van het decreet over de kwalificatiestructuur. In afwachting hiervan vraagt de Vlor om een bespreking met alle actoren op te starten.

Download hier het volledige advies (PDF, 61.1KB)