Nieuwe modulaire structuurschema's studiegebieden Handel en Mechanica-Elektriciteit (2004)

De Raad Volwassenenonderwijs heeft een volgende advies uitgebracht over voorstellen van nieuwe modulaire structuurschema's. Het advies behandelt drie informaticaopleidingen uit het studiegebied Handel en zestien opleidingen uit het studiegebied Mechanica-Elektriciteit.

Handel
De nieuwe structuurschema's van de informaticaopleidingen zijn nagenoeg dezelfde als de voorlopige modulaire structuurschema's en ook de basiscompetenties blijven grotendeels gelijk. De raad gaat volledig akkoord met de overheidsvoorstellen voor de informaticaopleidingen:

 • Computer- & besturingssystemen en netwerken,
 • Programmeren,
 • Toepassingssoftware, mits alle modules worden gelijkgesteld met de vakbenaming “Informaticatoepassingen”.

Mechanica-Elektriciteit
In verband met de nieuwe modulaire structuurschema's voor zestien opleidingen in het studiegebied Mechanica-Elektriciteit, herhaalt de raad zijn algemene opmerkingen uit zijn vorig advies over structuurschema's voor lasopleidingen in dit studiegebied. De raad bereikte na overleg bijna in alle gevallen een consensus met de overheid.

 • Bordenbouwer (BSO2)
 • Hersteller bruingoed (BSO3)
 • Hersteller witgoed (BSO3)
 • Industrieel elektrotechnisch installateur (BSO3)
 • Installateur domotica (BSO3)
 • Installatie en onderhoud alarmsystemen (BSO3)
 • Onderhoudselektricien (TSO3)
 • PLC-technieker (TSO3)
 • Residentieel elektrotechnisch installateur (BSO3)
 • Technieker aandrijfsystemen (TSO3)
 • Draaier frezer (BSO3)
 • Matrijzenmaker (BSO3)
 • Monteur (BSO3)
 • Onderhoudsmecanicien (TSO3)
 • Operator verspaning (BSO2)
 • Procesoperator verspaning (TSO3)

De raad dringt erop aan van de overheid te vernemen welk gevolg zij aan zijn adviezen zal geven.

Download hier het volledige advies (PDF, 170.93KB)