Tweede advies over de nieuwe opleidingenstructuur BuSO-OV3


Dit advies is een voorlopig voorstel over de afstemming van de benamingen van de opleidingen van het BuSO-OV 3 en van het DBSO. Het bevat ook een eerste voorstel voor een meer gedifferentieerde studiesanctionering binnen de opleidingen. Dat kan door competenties te clusteren die samen leiden tot een voor de sector herkenbare inzetbaarheid. De raad wil na de implementatie van de nieuwe opleidingenstructuur in de scholen vanaf 1 september 2002, een evaluatie te laten plaatsvinden. Op basis daarvan kan hij dan het huidige advies bijstellen. Er kan immers nog gediscussieerd worden over deelgebieden die binnen bepaalde studiegebieden ontbreken en over het clusteren van opleidingsonderdelen binnen een zelfde opleiding. Er zou ook een betere afstemming moeten komen tussen het BuSO, het DBSO en het OSP. Deze afstemming is enkel gericht op de inhoud van de opleidingen en heeft niet de bedoeling tot dezelfde opleidingenstructuren te komen. Het advies bevat naast deze standpunten zowel algemene als puntsgewijze opmerkingen over de opleidingsfiches.
Download hier het volledige advies (PDF, 88.69KB)