Levenslang en levensbreed leren

De participatie van mensen aan het levenslang leren, het leren na het initieel onderwijs, wordt doorgaans gemeten aan de hand van de diverse opleidingen waaraan mensen tussen de leeftijd van 25 en 64 jaar deelnemen.

De Vlor vindt het belangrijk om het levenslang leren niet enkel vanuit arbeidsmarktperspectief, in functie van een duurzame loopbaan en het versterken van de positie op de arbeidsmarkt, te benaderen. De focus moet evenzeer liggen op het emancipatorisch perspectief van het levensbreed leren, waarbij de persoonlijke ontwikkeling, sociale participatie en maatschappelijke integratie van de lerende centraal staat.

In het kader van het levenslang leren is een algemene leercultuur dan ook van belang. De attitude om levenslang te leren kan al van jongsaf aan worden aangewakkerd.

Zie ook: PODCAST: 'Buiten de Krijtlijnen' over levenslang leren (31 mei 2021)