Conceptnota 'De Lerende Samenleving'

De beleidsnota van de minister van Werk en Sociale Economie voorziet in de oprichting van een platform levenslang leren. Dat platform moet meer synergie brengen tussen de beleidsdomeinen Werk, Economie en Onderwijs op het vlak van vorming en opleiding doorheen de volledige loopbaan. De Vlaamse Regering wil daarmee tot een maximaal bereik komen van loopbaan- en competentieversterkende maatregelen, ongeacht het statuut of het profiel van de mensen. Het moet ook voorkomen dat talent onderbenut blijft. De Vlor bracht al eerder een advies uit met enkele aanbevelingen voor dat platform.

In de conceptnota ‘De Lerende Samenleving’ geeft minister Crevits de contouren weer voor de samenstelling en werking van het Platform Levenslang Leren. Ze vroeg daarover het advies van de Vlor.

De conceptnota houdt alvast rekening met de aanbevelingen die verschillende stakeholders hebben gegeven ter voorbereiding van dat platform. Iedereen is ervan overtuigd dat het systeem van levenslang leren toe is aan een ingrijpende verandering.  De grenzen tussen leven, leren en werken zullen immers vervagen. De disruptie die de arbeidsmarkt ondergaat, impliceert voortdurende vorming van werknemers. Tegelijk moet iedereen evenveel kansen krijgen op maatschappelijke integratie. Dat alles moet wel gebeuren op een manier die de draagkracht van werknemers en organisaties niet overschrijdt.

De conceptnota geeft een goed afgelijnde visie die levenslang leren breed benadert. De Vlor wenst toch een aantal zaken extra te benadrukken. Mensen uit kansengroepen moeten bijvoorbeeld een prominente plaats krijgen in dit verhaal. Ook voor hen moet het opleidingsaanbod op maat zijn en er moeten een aantal praktische belemmeringen weggewerkt worden. Om de leerbereidheid te vergroten, moet levenslang leren ook levensbreed leren zijn.  

Wat de samenstelling van het Platform Levenslang Leren betreft, pleit de Vlor voor voldoende representativiteit. Zo is er bijvoorbeeld geen vertegenwoordiging voorzien van een aantal belangrijke opleidingverstrekkers. De Vlor liet de minister weten verder betrokken te willen worden om constructieve voorstellen te formuleren die de lerende samenleving meer gestalte kunnen geven.

Download hier het volledige advies (PDF, 201.74KB)