Advies over de OESO Skills Strategy Flanders

Op 21 januari 2019 werd de OESO Skills Strategy Flanders voorgesteld, als resultaat van een participatief traject dat liep van januari 2018 tot januari 2019. Dit traject had als centrale uitdaging ‘translating better skills into better economic and social outcomes’. Op basis van een diagnose van het huidige beleid en systeem voor skills ontwikkeling, skills activering en effectief gebruik van skills werden aanbevelingen geformuleerd voor een versterking van het skills systeem in Vlaanderen en de ontwikkeling van een skills strategie. De Vlaamse Onderwijsraad ontving vanwege de Vlaamse minister van Onderwijs een adviesvraag over dit rapport.