Internationalisering

Mobiliteitsprogramma’s
Internationalisering geeft lerenden de kans om hun horizon te verbreden en het geleerde in nieuwe leeromgevingen te oefenen. Voor onderwijspersoneel en voor onderwijsinstellingen biedt internationalisering kansen om te kijken en te leren van andere onderwijssystemen en andere onderwijsinstellingen.

Bologna
Met de Bolognaverklaring (1999) startten de Europese ministers van Onderwijs de invoering van een beter vergelijkbaar, compatibel en samenhangend systeem voor Europees hoger onderwijs. De Raad Hoger Onderwijs in de Vlor volgt de implementatie en de evolutie van dat Bolognaproces nauwgezet op. Het is immers de aanleiding geweest tot een grondige hervorming van het Vlaamse hogeronderwijslandschap, geconcretiseerd in het structuurdecreet (2003) en het flexbiliseringsdecreet (2004).