Advies over de toekomst van het Bolognaproces

De Vlor blikt in dit advies terug op bijna 20 jaar Bologna. De Bolognaverklaring van 1999 is de aanleiding geweest voor de creatie van een Europese Hogeronderwijsruimte en zorgde voor een grondige hervorming van het Vlaamse hogeronderwijslandschap. De Vlor heeft dat proces altijd nauw opgevolgd en vindt dat het debat vandaag opnieuw mag aangezwengeld worden. Het Bolognaproces heeft immers gezorgd voor belangrijke veranderingen en is een sterke katalysator geweest voor de internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs.

Verdiensten

Het proces heeft gezorgd voor meer mobiliteit, meer vergelijkbare structuren en een echte internationale dynamiek. Maar wat is de rol van Bologna vandaag? Is die uitgespeeld of kan Bologna nog een relevante bijdrage leveren aan de internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs? De Vlor is van mening dat internationalisering bijdraagt tot de kwaliteit van het Vlaamse hoger onderwijs. De uitwisseling van ideeën en mensen leidt tot nieuwe inzichten die bijdragen aan een versterking van het hoger onderwijs.

Aandachtspunten voor de toekomst

De uitdagingen liggen in het feit dat het een vrijwillig maar ook complex proces is waar veel landen bij betrokken zijn. De Vlor geeft enkele aanbevelingen mee aan de Vlaamse overheid voor de ministeriële opvolgingsconferentie in Parijs in 2018:

  • dataverzameling en effectiviteitsonderzoek om meer evidence-based te werken;
  • blijvende inzet op mobiliteit als een van de belangrijkste punten van het Bolognaproces;
  • doelstellingen consolideren en afslanken;
  • begeleiding voorzien voor die landen die zich in de zogenaamde achterhoede bevinden;
  • de transparantie van de structuren nog te versterken;
  • de inhoudelijke aanpak beklemtonen door de student centraal te zetten, te werken aan de (automatische) erkenning van buitenlandse diploma's en verder te werken aan het erkennen van elkaars accreditatiebeslissingen;
  • meer aandacht besteden aan dialoog en overleg;
  • inzetten op diversiteit en kansengroepen zodat de studentenpopulatie een afspiegeling kan zijn van maatschappij;
  • loskomen van het utilitaire discours: hoger onderwijs is meer dan enkel een instrument om de kenniseconomie te realiseren.
Download hier het volledige advies (PDF, 204.43KB)