Het nieuwe Europese Erasmusprogramma

Omdat uit evaluaties blijkt dat het Erasmusprogramma nog vele groepen jongeren niet bereikt, pleit de Europese Commissie voor meer inclusie en voor doelgerichte inspanningen om kansengroepen meer kansen te geven op internationale mobiliteit. De Commissie wil ook lerenden uit beroepsgerichte opleidingen meer stimuleren om een tijdje te leren (of stage te lopen) in een ander land.

De Vlor maakte gebruik van de consultatie die de Europese Commissie organiseerde bij burgers en organisaties voorafgaand de goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad. Hij formuleerde een advies op eigen initiatief, gericht aan zowel de Europese beleidsmakers als de Vlaamse minister van Onderwijs.

De Vlor staat zeker achter de verbreding van de doelgroep. Meer Europese middelen voor het beroepsgericht onderwijs en het leerplichtonderwijs kunnen een belangrijke stimulans zijn om ook die onderwijsniveaus sterker te laten inzetten op internationalisering en mobiliteit. Voor het hoger onderwijs blijven de middelen gelijk. De raad is er echter van overtuigd dat ook hier een verhoging nodig is, gezien de maatregelen die nodig zijn om iets te doen aan de onderparticipatie van bepaalde groepen aan de internationalisering.

De Vlor is ook voorstander van een grondige opvolging van de efficiëntie van bepaalde voorstellen. Dragen gratis treinpassen voor 18-jarigen wel echt bij tot een ontdekken van Europees burgerschap of zijn er andere meer efficiënte manieren om het doel te bereiken?

Verder pleit de raad voor ondersteunende maatregelen voor de nieuwe doelgroepen en vraagt hij aandacht voor het wegwerken van de administratieve drempels.

Download hier het volledige advies (PDF, 150.76KB)