Sterkere impulsen voor een internationaliseringsbeleid in Vlaamse scholen

Een internationaliseringsbeleid in scholen verrijkt de leerprocessen van de leerlingen. Ze verruimen hun horizon, leren over muurtjes kijken en oefenen competenties in andere leersettings (binnen of buiten de eigen school). Maar internationalisering is ook een krachtige hefboom om het beleid binnen de school te versterken: het team kan zich professionaliseren door het bevragen van de eigen praktijk, door projectmatige vernieuwingen, door contacten met beleidservaringen uit andere scholen en andere onderwijssystemen. Hierdoor is internationalisering een unieke kans om te groeien als schoolteam en te werken aan kwaliteit in de school. De school tekent best een beleid uit voor internationalisering, niet als een apart gegeven maar geïntegreerd in het reguliere schoolbeleid. Zo ontstaat er een transfer van projectmatig werken naar het reguliere schoolbeleid en de didactiek in de klas en in de school. Internationalisering zit vervat in diverse dimensies: het curriculum, krachtige leeromgevingen in de klas door innovatieve werkvormen (internationalisering@home), mobiliteit van lerenden, het nascholingsbeleid van de school, de teamwerking en de dialoog in de school over kwaliteit en over de beleidskeuzes die de school maakt. Om deze dimensies te kunnen beheren en in balans te brengen, is de Vlor pleitbezorger voor een sterke ondersteuningsstructuur. Scholen doen hiervoor een beroep op de pedagogische begeleidingsdienst, EPOS, Alden Biesen en vzw Ryckevelde. Deze schoolondersteunende diensten hebben ieder hun eigen specifieke deskundigheid en expertise. Ook de nabijheid van het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) biedt scholen kansen op informatie. Internationale projecten bieden heel wat leerkansen voor scholen om innovaties vorm te geven. Het zou een gemiste kans zijn indien deze inzichten niet adequaat worden gecommuniceerd naar de verschillende Vlaamse beleidsmakers op verschillende lagen van beleidsvoering. Het is ook absoluut noodzakelijk te zoeken naar een structurele verankering van de inzichten uit internationale projecten naar het onderwijsbeleid, zowel op het lokale als op het Vlaamse niveau. De Vlor wil hiervoor graag, in samenwerking met EPOS, een platform aanbieden.

Download hier het volledige advies (PDF, 492.23KB)