Het implementatierapport van het Bolognaproces

In mei 2018 maakten de ministers verantwoordelijk voor hoger onderwijs van 48 Europese landen in Parijs een stand van zaken op van het Bolognaproces. Ze legden er hun toekomstvisie, prioriteiten en werkpunten vast voor een Europese hogeronderwijsruimte en stelden daarvoor een implementatierapport op. De Vlor bekeek dat rapport en formuleert welke uitdagingen het Bolognaproces nog voor Vlaanderen stelt.