Advies over de implementatie van het ParijscommuniquéEen nieuwe mijlpaal in het Bolognaproces

Op 24 en 25 mei 2018 kwamen de ministers verantwoordelijk voor hoger onderwijs van 48 Europese landen samen in Parijs om een stand van zaken op te maken van het Bolognaproces. De conclusies van de ministers werden vastgelegd in een communiqué met de toekomstvisie, de prioriteiten en werkpunten voor een Europese hogeronderwijsruimte. De Vlor reageert op het communiqué en geeft daarbij ook een aantal aandachtspunten voor Vlaanderen mee.

Omwille van een zekere ‘Bolognamoeheid’ was er een sterke nood een ambitieus Parijscommuniqué. De Vlor stelt dan ook tevreden vast dat de tekst daaraan grotendeels beantwoordt. Het nieuwe communiqué overstijgt het louter bureaucratische niveau en wil echt inzetten op sleutelengagementen van de lidstaten. Om de implementatieverschillen tussen de partnerlanden aan te pakken, zal worden gewerkt met peer groups. Hierin verzamelen verschillende landen rond thema’s uit de sleutelcompetenties. De Vlor vindt dat Vlaanderen het voortouw moet nemen in die peer groups, vooral dan op basis van de expertise van het Vlaamse hoger onderwijs in kwaliteitszorg, automatische erkenning van diploma’s en kwalificatiestructuur.

Download hier het volledige advies (PDF, 146.43KB)