Advies over een internationaliseringsstrategie voor het Vlaamse hoger onderwijs

Als Vlaamse hogeronderwijsinstellingen een voorlopersrol willen blijven spelen in het ontwikkelen van kennis en als ze hun studenten willen voorbereiden op hun professioneel en persoonlijk functioneren in een steeds meer globale en multiculturele samenleving, moeten zij verder blijven internationaliseren.

De Vlor pleit voor een nieuw elan en een nieuwe stimulans waarbij de overheid samen met de instellingen een internationaliseringsstrategie voor het Vlaamse hoger onderwijs opstelt. Die moet instellingsoverschrijdend tot stand komen en de instellingen moeten hierbij de leidende actoren zijn. De overheid heeft een coördinerende rol en zorgt voor de invulling van de randvoorwaarden (zoals middelen en regelgeving).

Op dit moment is er te veel versnippering van het aanbod en is er geen gezamenlijke aanpak, geen ‘single point of contact’. Internationalisering wordt zowel door de overheid als de instellingen vaak herleid tot mobiliteit. Het Vlaamse hoger onderwijs heeft nood aan een visieontwikkeling over internationalisering.

Het is belangrijk dat nagedacht wordt over een langetermijnvisie en dat hier ook strategische en operationele doelstellingen tegenover gezet worden. Het Vlaamse hoger onderwijs moet ook investeren in internationale netwerken op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, maar ook in samenwerking met het werkveld en met andere beleidsdomeinen en onderwijsniveaus.

Aan die internationaliseringsstrategie zijn ook een aantal randvoorwaarden gekoppeld. Zo is adequate financiering van de instelling een conditio sine qua non. Aan de instellingen vraagt de Vlor om werk te maken van een goede governance-structuur om de huidige versnippering tegen te gaan. De overheid moet samen met de instellingen het overleg daarover opnieuw opstarten. De Vlor pleit er ook voor om de kwaliteit van alle internationaliseringsactiviteiten te blijven bewaken.

Download hier het volledige advies (PDF, 768.1KB)