De leraar

op school en in de samenleving

Waarom een project over 'de leraar'? 

Zonder sterke leraren, geen sterk onderwijs. In een sterk evoluerende maatschappij (lerarentekort, digitalisering, diversiteit, …) staat zowel het lerarenberoep als de kwaliteit van onderwijs steeds meer onder druk. Het project 'De leraar' is gestart vanuit de bezorgdheid om het groeiende lerarentekort en kwaliteitsvol onderwijs. Meer informatie over het project vind je hier

Het project gaat nu z'n laatste maanden in. Houd zeker deze projectpagina in de gaten voor verdere updates. 

Vlor-advies over professionalisering 

Het project heeft dit schooljaar al meteen tot een Vlor-advies geleid. In december 2021 bracht de Vlor een advies uit over de professionalisering van de leraar. De input die we verzamelden via het project werd gebruikt én gevaloriseerd door de wekgroep die het advies heeft voorbereid. Werden onder meer gebruikt: de vijf bouwstenen van het lerarenberoep, het verslag van het ideeënplatform en het verslag van het lerarenpanel over professionalisering