De leraar

op school en in de samenleving

Hoe kunnen we meer mensen motiveren om een sterke leraar te worden – én te blijven – binnen een maatschappij die de leraar ook naar waarde schat?

Die cruciale vraag wil de Vlaamse Onderwijsraad beantwoorden via een meerjarig een vernieuwend project. We doen dat door de klassieke Vlor-consultatiemethode aan te vullen met enkele participatieve methoden, waarbij we ons rechtstreeks tot het werkveld wenden.