De leraar

op school en in de samenleving

Ideeënplatform

Voor het project De leraar op school en in de samenleving verzamelt de Vlor ideeën en voorstellen over het lerarenberoep van de toekomst. Gedurende zes weken kan iedereen al zijn ideeën over het lerarenberoep kwijt op een ideeënplatform. Het ideeënplatform werd ontwikkeld i.s.m. Citizenlab en is een van de participatieve trajecten die de Vlor in dit project opstart. Het platform staat zes weken open. Het doel? Zoveel mogelijk ideeën en voorstellen verzamelen rond de herwaardering van het lerarenberoep. 

Drie vragen staan centraal: Hoe maken we de leer- en werkplek van de leraar aantrekkelijker? Hoe kan de leraar een professional zijn en blijven? Hoe kan het imago van en waardering voor het lerarenberoep positief worden versterkt? 

De projectgroep en het lerarenpanel gaan met de ideeën aan de slag en spitten ze verder uit.