De leraar

op school en in de samenleving

Ideeënplatform

Zes weken lang, van 26 april tot 6 juni 2021, verzamelden we op het ideeënplatform deleraar.vlor.be grote en kleine ideeën over de leraar en het lerarenberoep. Het ideeënplatform werd ontwikkeld i.s.m. Citizenlab en is een van de participatieve trajecten die de Vlor in dit project gebruikt. 

Drie vragen stonden centraal: 

  • Hoe maken we de leer- en werkplek van de leraar aantrekkelijker? 

  • Hoe kan de leraar een professional zijn en blijven? 

  • Hoe kan het imago van en de waardering voor het lerarenberoep positief worden versterkt?  

In totaal registreerden 951 gebruikers zich op het platform, waaronder meer dan 500 leraren en meer dan 100 directieleden. In totaal verzamelden we 336 ideeën en 449 reacties.  

In de zomer en het najaar van 2021 gaat de Vlor met de ideeën aan de slag. In de eerste instantie buigt het lerarenpanel zich over de input, die het aftoetst aan de bouwstenen van het lerarenberoep. Dat vormt een basis voor advieswerking binnen de Vlor over dit thema.