Welke organisaties maken deel uit van de Vlor?

Hannah De Beir - Artveldehogeschool (2019)

De inrichters van onderwijs


Het leerplichtonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs


Het hoger onderwijs


Het volwassenenonderwijs

In de Raad Levenslang en Levensbreed Leren zetelen vertegenwoordigers van VDAB, SYNTRUM en Socius

De centra voor leerlingenbegeleiding

De VCLB groepeert de inrichtende machten van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding. Het Gemeenschapsonderwijs, OVSG en POV vertegenwoordigen de eigen centra voor leerlingenbegeleiding.

Het personeel in onderwijs

 • Christelijke Onderwijscentrale (COC)
  Lees meer over COC in de Vlor
 • Christelijk Onderwijzersverbond (COV)
 • Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)
 • Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA)

De gebruikers van onderwijs


De studenten, scholieren en cursisten


De ouders

De directeurs

In elke raad (behalve in de Raad Hoger Onderwijs) zetelen directeurs van scholen en centra voor volwassenenonderwijs, basiseducatie of deeltijds kunstonderwijs. De directeurs worden gezamenlijk voorgedragen door de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het GO! en door de representatieve vakorganisaties.

De sociaal-culturele organisaties

De Verenigde Verenigingen duiden de afgevaardigden aan die de organisaties aan die de sociaal-culturele organisaties vertegenwoordigen, dat zijn momenteel:

 • De Gezinsbond
 • LEVL (voorheen Minderhedenforum)
 • Het Netwerk tegen armoede Lees meer over het Netwerk tegen armoede in de Vlor
 • De Federatie sociaal-cultureel werk
 • Welzijnszorg
 • Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG-Vorming)
 • Vijftact vzw
 • Jeugddienst van de Socialistische Mutualiteiten (JOETZ)

De sociaal-economische organisaties

De vertegenwoordigers van de sociaal-economische organisaties worden aangeduid door de SERV.