GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Het GO! in de Vlor

Het GO! vindt het heel belangrijk een sterke stem te hebben binnen de Vlor, om zo mee richting te geven aan het resultaat en de impact van de werkzaamheden van de Vlor. Daarom is elke GO! vertegenwoordiger voor de Vlor-raden, -commissies en -werkgroepen stuk voor stuk expert in haar of zijn vakgebied met een breed netwerk aan collega-experten. Zowel de centrale diensten van het GO!, waar een sterke kennis van de onderwijsondersteunende en pedagogische inzichten aanwezig is, als de scholengroepen en scholen van het GO!, met een stevige en doorleefde kennis van de onderwijspraktijk, leveren de mensen aan die het GO! in de Vlor vertegenwoordigen. Zij putten allen voor het inzicht in hun vakgebied uiteraard ook uit wetenschappelijke studies en artikels en wanneer de theoretische inzichten verschillende kanten uitwijzen, zoeken ze intern via voorafgaand overleg in raden en commissies naar een onderling afgestemde GO! visie.