Netwerk tegen Armoede

In het Netwerk tegen Armoede werken 57 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen samen met het uiteindelijke doel armoede uit de wereld te bannen. Die verenigingen zijn verspreid over Vlaanderen en Brussel. Mensen in armoede nemen er op alle niveaus het woord. De verenigingen kunnen voor ondersteuning, vorming en uitwisseling een beroep doen op het Netwerk tegen Armoede. De ervaringen van mensen in armoede zijn de basis waarmee het Netwerk naar de overheid, diensten, het middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie stapt. 

Het Netwerk tegen Armoede in de Vlor

De verenigingen waar armen het woord nemen, hebben een themawerking rond één of meerdere grondrechten. Zo zijn er dus ook verenigingen die rond het thema ‘onderwijs’ actief zijn. Zij brengen mensen in armoede op regelmatige basis samen om knelpunten te bespreken en naar oplossingen te zoeken. Deze verenigingen worden ook op het Netwerk op geregelde tijdstippen samengebracht voor overleg. Daar worden ervaringen uit de verschillende groepen samen gelegd, wordt gezocht naar de oorzaken van problemen, verzamelen goede praktijken en worden aanbevelingen geformuleerd voor het beleid (lokaal en bovenlokaal). Met die aanbevelingen wordt dus ook deelgenomen aan overlegorganen, wordt in gesprek gegaan met beleidsmakers en worden handvatten gereikt aan onderwijsinstellingen en andere stakeholders.

Werken aan gelijke onderwijskansen betekent dat we luisteren naar de noden van mensen met de ervaring van ongelijke kansen. Als we die stem meenemen in het debat en in de adviezen, kunnen we een verschil maken.