OVSG

OVSG ondersteunt 260 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel die onderwijs inrichten. 

OVSG in de Vlor

OVSG inventariseert eerder ingenomen standpunten, actualiseert die op basis van recente wetenschappelijke onderwijskundige inzichten, onderbouwt ze met data en anticipeert op lokale noden die kunnen verschillen als het gaat om landelijke gemeenten, centrumgemeenten of grootsteden. Deze ‘onderzoeksanalyse’ nemen we mee naar thematische beleidsplatformen die bestaan uit besturen, directies, teamleden, lokale experten. Daar worden voorstellen geformuleerd of afgetoetst ... zo bakenen we af welke elementen tot een standpunt kunnen leiden. Die elementen leggen we intern voor aan juristen, beleidsmedewerkers en medewerkers van de pedagogische begeleidingsdienst. Al die informatie leidt tot een ontwerp van standpunt dat aan het directiecomité en het bestuur van OVSG ter goedkeuring wordt voorgelegd. Dat standpunt vormt het kader en mandaat van waaruit medewerkers hun inbreng en bijdrage leveren aan werkgroepen, commissies, deelraden en de algemene raad van de Vlor.

De mening en ervaring van een directeur, een school of een gemeentebestuur krijgen via de OVSG-medewerkers draagvlak bij de vele onderwijspartners van de Vlor.
Bruno Sagaert, lid van de Vlor voor OVSG
Bruno Sagaert