VCOV

De Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen

VCOV vertegenwoordigt alle ouders en ouderverenigingen van het vrij onderwijs in Vlaanderen.

VCOV in de Vlor

VCOV wil weten wat er leeft op de driehoek ouders/school/kinderen en wil ouders een krachtige stem geven, ook in de Vlor. Om de stem en de mening van ouders te kennen, gebruikt VCOV zo veel mogelijk kanalen. Ze organiseren grootschalige online bevragingen, focusgroepen en gespreksavonden met ouders. Ook via www.vcov.be en sociale media bereiken  ze heel wat ouders die hun mening aan ons laten horen. Die meningen van ouders worden door het professioneel team van de VCOV verwerkt tot standpunten, persberichten en rapporten die ze meenemen naar de Vlor. 

VCOV vertolkt de mening van de ouders naar de overheid toe als input voor het beleid. Daarvoor is de Vlor voor ons de ideale weg.
Jos Vaesen, vertegenwoordiger van VCOV in de Vlor
Jos Vaesen VCOV