De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) wil de stem van scholieren overal laten meetellen, in de eerste plaats op school en bij het beleid. De koepel versterkt leerlingen en leerlingenraden in heel Vlaanderen en verkondigt de mening van scholieren over alles wat met secundair onderwijs te maken heeft.

VSK in de Vlor

In naam van de leerlingen neemt een scholier zelf deel aan de Vlor-vergaderingen, begeleid door een medewerker. Om de stem van dé scholieren te kennen, bevraagt VSK steeds die leerlingen over wie het advies moet gaan. Het maakt niet uit of zij lid of geen lid zijn van VSK. Een algemene raad bewaakt of dat volgens de participatieregels gebeurt en of het advies van de leerlingen wordt gebracht.

'Na een jaar in de Vlor te zitten als scholierenvertegenwoordiger, heb ik veel geleerd en mogen ervaren. Hoewel je een scholier bent tussen allemaal volwassen Vlor-leden voel je je toch een volwaardig lid. Ik heb echt het gevoel gehad dat ik de scholieren hun mening kon vertegenwoordigen en dat die ook opgenomen werd en vooral ook zin had. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is dat scholieren mee in het beleid zitten, want onderwijs wordt gemaakt VOOR hun en niet voor leerkrachten of directies. Het is dan ook “logisch” dat de kijk van die scholieren wordt meegenomen in het beleid en de raadgevende organen.' 

Het was voor mij een superleuk jaar waarin ik veel heb geleerd.
Corneel Claeys, scholierenvertegenwoordiger in de Vlor 2019-2020
Corneel Claeys VSK
Als scholierenvertegenwoordiger is het leuk om zaken die er voor scholieren vandaag écht toe doen, in the picture te zetten.
Jan Van den Broeck, scholierenvertegenwoordiger in de Vlor 2019-2020
Jan Van den Broeck - VSK