Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van meer dan 2400 katholieke onderwijsinstellingen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de Vlor

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een uitgebreide overleg- en adviesstructuur. In die structuren zitten directeurs en bestuurders van onze katholieke onderwijsinstellingen. Op die manier verbinden we de inzichten uit het werkveld met Vlaanderenbrede expertise- en beleidsvorming. Zo heeft de stem van het werkveld een maximale impact op het beleid en de standpuntbepaling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Alle vertegenwoordigers vinden mekaar in hun ultieme droom rond sterk kwalitatief basisonderwijs. Vanuit dat streven verrijken we mekaars inbreng en geven we wetenschappelijk onderbouwde adviezen.
Anne Verhoeven, lid van de Vlor voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en voorzitter van de Raad Basisonderwijs
Anne Verhoeven