Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt de inrichtende machten van het provinciaal onderwijs. 

POV in de Vlor

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen verdedigt de belangen en standpunten van de provinciale inrichtende machten en hun scholen en centra alsook van de aangesloten leden. 

Om die opdracht concreet in te vullen:

  • informeert POV zich permanent over nieuwe en op handen zijnde ontwikkelingen;
  • neemt POV een aantal vertegenwoordigende opdrachten waar om haar standpunten en belangen in de discussies in te brengen;
  • bereidt POV de standpuntbepaling door de Vlaamse gedeputeerden voor onderwijs voor;
  • communiceert POV intern en extern over haar standpunten en bekommernissen.

POV overlegt met de raad van bestuur over in te nemen standpunten. Regelmatig overleg met de directeurs van provinciale scholen en centra zorgt voor een afstemming met het werkveld.