De Christelijke Onderwijscentrale (COC)

COC telt 40.000 leden uit verschillende onderwijssectoren (basisonderwijs GO!, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, CLB, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie, hoger onderwijs)

COC in de Vlor

De agendapunten van de Vlor worden besproken binnen het Nationaal Bestuur en/of binnen diverse comités waarin verkozen kaderleden van COC zetelen. Daar gebeurt de standpuntbepaling. Waar nodig of interessant, organiseren we bredere (leden)bevragingen.

'De Vlor is een unieke ruimte waar diverse actoren rond de tafel zitten om zich over concrete beleidsvoorstellen en ruimere onderwijsthema’s te buigen.
Goele Cornelissen

     Af en toe opent die tafel, en de gesprekken die er gevoerd worden, de mogelijkheid om anders te gaan kijken naar       wat in het midden ligt. Die momenten moeten we koesteren.’

     Goele  Cornelissen, lid van de Vlor voor COC