Freddy Tack, cursistenvertegenwoordiger in de Vlor

In de Raad Levenslang en Levensbreed Leren vertegenwoordigt Freddy Tack de cursisten. 

Wie is Freddy?

'Na de lagere secundaire technische school in de mechanica (1962) werd ik metaalbewerker in een tandwielconstructiebedrijf. Mijn ambitie was om leraar technische vakken in mechanica te worden. Maar omwille van familiale en sociale omstandigheden was er van verder studeren geen sprake. Op 19-jarige leeftijd ben ik dan begonnen met onderwijs voor sociale promotie te volgen en ik heb dit ruim 25 jaar gedaan. Ik behaalde meer dan 25 diploma’s in diverse specialiteiten en niveaus (HSBL, HSTL, THOKTSP, PEHOKTSP). Het was geen sinecure: meestal 12u/w les volgen na mijn dagtaak, uitzonderlijk zelfs 20u/w. Daarna volgden nog 10 jaren opleiding Duits (certificaat richtgraad 4,) Engels en Frans.

Na een loopbaan van 21 jaren in het technisch onderwijs, gevolgd door 3 jaar bij de Hoge Raad voor Technisch- en Beroepsonderwijs (voorloper van de Vlor) en 19 jaar bij de Dienst Beroepsopleiding (DBO - Departement Onderwijs en Vorming) ging ik in 2011 met pensioen, na bijna 50 jaar dienst.

Ik zetel in de Vlor sinds 1991 tot op heden, met een onderbreking van 4 jaar.'

Hoe vertegenwoordigt Freddy de stem van de cursisten in de Vlor?

'Het is en blijft moeilijk om de stem van cursisten te laten horen, want ze zijn uiterst divers en niet verenigd. Door overleg met mijn 3 collega’s vertegenwoordigers in de Raad Levenslang en Levensbreed Leren door gesprekken met cursisten waar ik les volg(de) en met leraren-in-opleiding in het volwassenenonderwijs houd ik de vinger aan de pols met wat er leeft en probeer ik bezorgdheden over te brengen.

Een aantal jaren geleden hadden we met de cursistenvertegenwoordigers (effectieven en plaatsvervangers) voor belangrijke thema’s voorafgaand overleg op de Vlor, dat bleek een nuttig initiatief.'

Het volwassenenonderwijs kan je leven een positieve wending geven, daarvan ben ik het levende bewijs.