De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)

De vijf Vlaamse universiteiten zijn lid van de VLIR. De stichting heeft tot doel de samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten te bevorderen.

De VLIR in de Vlor

'We kunnen als VLIR-deelnemer meeschrijven aan de adviezen en daarbij de aandachtspunten en bekommernissen vanuit de universitaire context meegeven. Tegelijkertijd zijn de overlegmomenten door de brede vertegenwoordiging en de vele partners uit het ganse onderwijsveld bijzonder leerrijk en halen we er zelf ook veel inspiratie uit. Een vruchtbare en aangename samenwerking!'

Het mooie aan onze participatie vanuit VLIR in de Vlor is dat de meerwaarde in twee richtingen te vinden is.
prof. dr. Ann De Schepper, vicerector Onderwijs, Universiteit Antwerpen en VLIR-vertegenwoordiger in de Vlor
ann de schepper