Programmaties deeltijds kunstonderwijs

Een academie kan in de structuuronderdelen waarvoor ze aan de voorwaarden voldoet, opties en muziekinstrumenten organiseren waarvoor ze onderwijsbevoegdheid heeft verkregen. Een schoolbestuur kan bijkomende onderwijsbevoegdheid aanvragen bij de Vlaamse Regering. De Vlor geeft advies over die aanvragen voor een onderwijsbevoegdheid.