Aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid dko 2018-2019

Na acht schooljaren programmatiestop konden de academies in het deeltijds kunstonderwijs (dko) voor het eerst opnieuw bijkomende onderwijsbevoegdheid aanvragen. De overheid voerde deze overgangsmaatregel in met het oog op de invoering van het nieuwe decreet vanaf 1 september 2018. De Vlor beschouwt deze programmatieronde dan ook als een regularisatieronde waarbij de academies de kans krijgen hun aanbod te ontplooien en zich te positioneren en profileren.

Veel aanvragen

De inhaalbeweging, de laattijdige en onduidelijke communicatie hebben geresulteerd in een enorme hoeveelheid aan ingediende aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid. In het totaal werden er 490 dossiers ingediend.

Betere procedure

De Vlor vraagt overleg om een meer coherente en transparante werkwijze uit te tekenen ter voorbereiding van de volgende programmatieronde.