Advies over een aanvraag tot afwijking van de programmatiestop dko

In het deeltijds kunstonderwijs geldt er sinds het schooljaar 2011-2012 een programmatiestop. Academies kunnen in uitzonderlijke gevallen daarop een afwijking krijgen. Ze moeten daarvoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). De Vlor formuleerde een advies over een aanvraag voor de oprichting van een kunstacademie vanaf het schooljaar 2017-2018. De raad bekeek daarbij of de aanvraag strookt met de principes van het onderwijsbeleid en de geplande hervormingen van het dko. Hij ging ook na of de aanvraag een blinde vlek behelst in het landschap en - daarbij aanvullend - bijdraagt tot ofwel de studiecontinuïteit van de leerlingen, ofwel het vervolledigen van het aanbod in de academie. Ten slotte werd de aanvraag bekeken op volledigheid, haalbaarheid volgens de geldende regelgeving en de aanwezigheid van een duidelijke toelichting van de artistieke pedagogische visie van de academie. Ook het Agentschap voor Onderwijsdiensten en de Onderwijsinspectie zullen hierover een advies formuleren. De Vlaamse Regering beslist daarna of zij de programmatie van deze nieuwe kunstacademie toestaat.