Advies over de aanvragen op afwijkingen van de programmatiestop in het deeltijds kunstonderwijs

Sinds het schooljaar 2011-2012 geldt in het deeltijds kunstonderwijs een programmatiestop. De Vlaamse Regering kan echter afwijkingen toestaan op die programmatiestop na een gemotiveerde aanvraag van het schoolbestuur. De Vlor bracht advies uit over die aanvragen. Het huidige advies gaat enkel over die aanvragen waarin de oprichting van een kunstacademie wordt gevraagd. Later in het schooljaar volgt nog een tweede advies over de andere aanvragen (voor de oprichting van filialen, graden, opties,…).