Advies over de aanvragen voor afwijking op de programmatiestop dko

Sinds het schooljaar 2011-2012 geldt in het deeltijds kunstonderwijs een programmatiestop. Academies kunnen in uitzonderlijke gevallen daarop een afwijking krijgen. Ze moeten daarvoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). Voor het schooljaar 2016-2017 ontving de Vlor één aanvraag voor de oprichting van een kunstacademie. Later in het schooljaar volgt nog een tweede advies over de andere aanvragen (voor de oprichting van filialen, graden, opties,…). Naast het advies van de Vlor, brengt het AgODi samen met de Onderwijsinspectie een advies uit. De Vlaamse Regering neemt een beslissing op basis van beide adviezen.