Aanvragen voor bijkomende programmatie in het dko - voorjaar 2020

Sinds 1 september 2018 is de nieuwe regeling van kracht voor de toekenning van onderwijsbevoegdheid aan een academie deeltijds kunstonderwijs. Die bepaalt dat een schoolbestuur ten laatste op 1 maart bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) een aanvraag moet indienen voor het verkrijgen van bijkomende onderwijsbevoegdheid.

De Vlor bracht op 31 maart 2020 advies uit over 45 aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid voor clusters van opties, unieke opties, clusters van muziekinstrumenten of een muziekinstrument en dit met het oog op het schooljaar 2020-2021.

De minister neemt voor 15 mei een beslissing op basis van de adviezen verstrekt door de Vlor, de adviescommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van AGODI, het departement Onderwijs en Vorming en de Onderwijsinspectie) en, in voorkomend geval, het netoverschrijdend samenwerkingsforum deeltijds kunstonderwijs Brussel.