Samenwerking tussen Ouders en School

De Raad voor het Basisonderwijs keurde een visietekst goed over de samenwerking tussen ouders en school. Hierin wordt gesteld dat in een goed werkend samenwerkingsverband ouders en school als gelijkwaardige partners moeten functioneren, waarbij de partners gezamenlijke maar ook eigen verantwoordelijkheden hebben. Elke school moet hier een bewust beleid rond voeren. Om de school te helpen zo'n beleid uit te werken, vertaalt de raad de visietekst in een aantal basisvragen.

Daarnaast worden ook factoren die de samenwerking kunnen beïnvloeden opgesomd en inspirerende praktijkvoorbeelden geïnventariseerd. De publicatie geeft ook inzicht in actiemogelijkheden voor de ouders. Deze worden geïllustreerd met voorbeelden uit het concrete school- of ouderverenigingsleven. Vervolgens wordt de visie toegepast op de rol van de overheid. De raad kent aan de overheid twee hoofdopdrachten toe: ze moet de minimale rechten en plichten van alle actoren in de samenwerking tussen ouders en school waarborgen, en ze moet voorwaarden scheppen voor een optimale samenwerking.