Onderwijsraden op nationaal en regionaal niveau in de lidstaten van de Europese Unie

De Vlor gaf professor W. Wielemans (KU Leuven) de opdracht om de werking van de Europese onderwijsraden in kaart te brengen.

Hij beschrijft de werking van de onderwijsraden tegen de achtergrond van het onderwijsbeleid van het betrokken land. Vooraf ontwikkelt hij telkens een thematisch model dat de beleidscyclus duidelijk maakt.