Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd

In het najaar 2012 organiseerde de Vlor een seminariereeks over het onderwijs, opvoedings- en ondersteuningsaanbod voor dove en slechthorende kinderen en jongeren in het leerplichtonderwijs.

De Vlor bracht de inzichten en voorstellen van het seminarie samen in een verslag. De discussies in de seminaries werden gevoed door de dove en slechthorende mensen en hun belangenorganisaties, ouders en onderwijsmensen.

Tijdens de seminaries werden de inzichten van deze ervaringsdeskundigen geconfronteerd met de wetenschappelijke expertise van onderzoekers uit universiteiten en hogescholen.