Beleidsinitiatieven kleuterparticipatie: een balans

In een uitgebreid rapport evalueert de Vlor acties die de overheid sinds 2006 neemt om kleuters zo vlug mogelijk op school te krijgen. Vlaanderen scoort hoog op het vlak van aanwezigheden en inschrijvingen van kleuters op jonge leeftijd.

De Vlor vraagt zich af of men de kleine restgroep die niet naar school gaat, kan bereiken met algemene acties. Voor deze specifieke groep investeert men beter in maatwerk in de kleuterscholen zelf.

De Vlor vraagt ook genoeg ondersteuning op de klasvloer om kwalitatief onderwijs te garanderen.