Beroepskwalificaties

De Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) brengt beroeps- en onderwijskwalificaties onder op 8 niveaus. De Vlor vindt de kwalificatiestructuur een meerwaarde voor de arbeidsmarktgerichte opleidingen omdat die duidelijke referentiekaders biedt voor de leerinhouden en daardoor een positief communicatie-instrument is tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De Vlor heeft echter fundamentele kritiek op de manier waarop de VKS uitgewerkt is, omdat er te weinig ruimte is om met de beroepskwalificaties aan de slag te gaan in het onderwijscurriculum.