Academische erkenning van buitenlandse diploma’s

De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord een performantere erkenningsprocedure van buitenlandse diploma’s voorop. Een eenvoudige, efficiënte en billijke erkenningsprocedure is eveneens een van de centrale doelstellingen van het Bolognaproces. Ook de Vlor vindt een transparante procedure voor de gelijkwaardigheidserkenning van buitenlandse diploma’s essentieel. Erkenning van het diploma verhoogt immers de inzetbaarheid en de kansen op de arbeidsmarkt.

De Vlor bracht in 2009 een advies uit waarin hij stelde dat de erkenningsprocedure van buitenlandse diploma’s hoger onderwijs in Vlaanderen dringend aan hervorming toe was.De overheid is met de aanbevelingen van de Vlor aan de slag gegaan.In dit advies gaat de Vlor na op welke punten de procedure nog verbeterd kan worden en geeft hij de Vlaamse overheid een aantal aanbevelingen mee ter versterking van de bestaande procedures van academische erkenning.