Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen

ISCED is de internationale classificatie van onderwijsprogramma’s van UNESCO. In 2011 heeft de UNESCO die classificatie herzien. In oktober 2010 had de Vlor daar een advies over geformuleerd. De herziening is intussen goedgekeurd. De Vlaamse overheid heeft nu een voorstel klaar om het Vlaamse onderwijs in de nieuwe classificatie in te schalen. De Vlor gaat in grote lijnen akkoord met het voorstel. De overgrote meerderheid van zijn opmerkingen gaat over de inschaling van sommige programma’s in niveau 9. Daarin kunnen landen opleidingen plaatsen die ze nergens anders kunnen inschalen. De Vlor vindt dat zo weinig mogelijk opleidingen daar mogen terechtkomen: dat is immers nadelig voor de internationale erkenning, herkenning en vergelijkbaarheid.
Download hier het volledige advies (PDF, 149.24KB)