Advies over de procedure voor de actualisering en schrapping van beroepskwalificaties

De huidige procedures voor beroepskwalificaties voorzien momenteel enkel in het ontwikkelen van nieuwe beroepskwalificaties. De Vlaamse Regering wil daarom de bestaande regelgeving uitbreiden met een procedure voor het actualiseren of schrappen van reeds erkende beroepskwalificaties. De Vlor vindt het belangrijk dat die procedures toegevoegd worden, ze zijn broodnodig voor een performante kwalificatiestructuur. De raad heeft vijf opmerkingen:
  • Het draagvlak van de beroepskwalificaties is belangrijk, ook bij de aanpassing en schrapping van beroepskwalificaties moet daar op ingezet worden;
  • Door te werken met de beroepskwalificaties, hebben de onderwijs- en opleidingsverstrekkers ook een belangrijke rol in het signaleren van de nodige aanpassingen. Die signalen moeten opgepikt worden;
  • Het is belangrijk dat de beroepskwalificaties zo actueel mogelijk zijn, maar er moet over gewaakt worden dat ze ook voldoende stabiel zijn. Een aanpassing aan de beroepskwalificaties heeft immers gevolgen voor bijvoorbeeld het onderwijscurriculum.
  • De actualisering of schrapping van beroepskwalificaties mag niet enkel afhangen van de signalen van alerte actoren. Daarom vraagt de Vlor dat er een evaluatiecyclus voor alle beroepskwalificaties wordt voorzien;
  • Een aanpassing van een beroepskwalificatiedossier kan gevolgen hebben voor de inschaling ervan. Bij de inschatting of een nieuwe inschalingsprocedure nodig is, is het belangrijk dat de betrokkenheid van onderwijs- en opleidingsverstrekkers wordt gegarandeerd.
Download hier het volledige advies (PDF, 203.08KB)